Polityka prywatności

firmy H.E.I.U MASA Marcin Śliżewski

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części zwanym Rozporządzeniem – informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest H.E.I.U MASA Marcin Śliżewski z siedzibą w Barszczewie 94M, 16-070 Choroszcz, REGON: 052141289, NIP 542 226 44 22
  2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy oraz w celu pozostania w relacjach handlowych, a w szczególności:

a) Zawarcia i realizacji umowy

b) W celu przygotowywania i dostarczenia ofert handlowych

c) Realizacji zleceń (w tym dostawy towaru, reklamacji, serwisu)

d) Wystawiania dokumentów księgowych oraz magazynowych

e) Ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) Dostawcy towarów i usług zaopatrujących H.E.I.U MASA Marcin Śliżewski

b) Dostawcy usług wspierający H.E.I.U MASA Marcin Śliżewski w obszarze marketingowym

c) Dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających H.E.I.U MASA Marcin Śliżewski w dochodzeniu należnych roszczeń

5. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane państwom trzecim, znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz żadnym organizacjom międzynarodowym.

6. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy oraz w celu pozostania w relacjach handlowych (a w szczególności pkt. 3 niniejszej Polityki Prywatności) będą przechowywane do momentu, aż zostanie wystosowane wystąpienie o usunięcie danych.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz mogą być profilowane. Jeżeli jest Pani/Pan naszym klientem, analizujemy informacje o tym, jakimi spośród naszych towarów, usług, ofert byłaby/byłby Pani/Pan zainteresowana/y. Są to dane, które pozwalają nam dostarczać oferty, które według nas odpowiadają Pani/Panu oczekiwaniom.

9. Informujemy, iż na naszej witrynie internetowej używane są pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli niewielkie pliki tekstowe składające się z liter i cyfr, wysyłane z naszego serwera i zapisywane przez Twoją przeglądarkę lub urządzenie. Używamy następujących typów cookies:

a) Tymczasowe (sesyjne; pliki tymczasowe, które pozostają w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji lub wyłączenia urządzenia),

b) Stałe (cookies, które pozostają w pamięci przeglądarki do czasu, gdy je usuniesz, albo gdy zostaną usunięte),

c) Własne (pochodzące bezpośrednio z odwiedzanej strony internetowej),

d) Zewnętrzne (pochodzące z witryny zewnętrznej; w naszym przypadku używamy ich przede wszystkim w celach analitycznych, np. Google Analytics, Facebook Pixel).

11. Informujemy Panią/Pana, że dodanie komentarza na naszym na blogu firmowym, wymaga wypełnienia formularza i podanie w nim swojego adresu e-mail oraz imienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. System komentarzy obsługiwany jest przez firmę Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA94105, USA. Disqus jest samodzielnym administratorem Pani/Pana danych osobowych, a korzystanie z systemu odbywa się na podstawie akceptacji regulaminu świadczenia usług przez Disqus.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia przez nas usług.

11. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności w dowolnym momencie. W przypadku dokonania zmian w Polityce Prywatności poinformujemy Panią/Pana o tym z odpowiednim wyprzedzeniem.

12. Pytania oraz wystąpienia dotyczące danych osobowych należy kierować na adres mailowy biuro@masa.info.pl lub stacjonarny Barszczewo 94M, 16-070 Choroszcz. Zapraszamy również do kontaktu osobistego.